Over ons

Home / Over ons

Een veilig onderkomen voor jongeren


Het is een veilige ruimte waar jongeren zichzelf kunnen zijn, kunnen experimenteren, initiatief nemen of gewoon samen kunnen studeren.

Met Safe Space willen we jongeren motiveren en ondersteunen. Zo kunnen ze hun unieke talenten ontdekken en hun plaats innemen in de wereld. Ze kunnen koffie of thee komen drinken in ons Educafé, deelnemen aan activiteiten, workshops, lezingen, etc.

De meeste activiteiten zijn op vraag van de jongeren zelf én worden ook door hen georganiseerd.

Wij kijken er naar uit om jullie te ontmoeten en neem gerust wat vrienden mee! Tot snel!

Odoo • Tekst en afbeelding

Onze missie

Ontdek onze doelstellingen

Onze missie
Safe Space is een open huis, die een veilige omgeving wil bieden aan jongeren en hun ouders. Wij zetten ons dagelijks in voor hun persoonlijke/identiteits- ontwikkeling en hun relaties.

Safe Space wil haar jongeren en hun ouders stimuleren om actief te participeren aan de samenleving en hen prikkelen hun burgerschap te bevorderen.   

Dit willen wij realiseren door een open ruimte aan te bieden, waar open dialoog en inzicht mogelijkheden zijn en zij hun horizon kunnen verbreden.  

Onze visie

Lees over onze waarden

Safe Space is een open huis

Safe Space wil een veilige omgeving creëren waar jongeren en ouders terecht kunnen wanneer ze nood hebben aan rust of een babbel. Jongeren en hun ouders kunnen bij ons terecht in hun vrije tijd om zich te ontspannen, maar ook om te genieten en plezier te hebben.  

Safe Space begeleidt en versterkt

De organisatie wil de jongeren en hun ouders begeleiden en versterken in hun groei, door in te zetten op zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid en samenwerking.  

Safe Space ontwikkelt

Wij zetten in op de zelfkennis van de jongeren en hun ouders door hen te helpen ontwikkelen op volgende gebieden: autonomie en empathie. 

Safe Space is een bruggenbouwer

Safe Space focust zich op diversiteit binnen de samenleving, waarbij het accent wordt gelegd op het motiveren van de jongeren en ouders om te participeren als een volwaardige burger.  


Wij zetten in op de verbinding tussen de jongeren en hun ouders en de samenleving, waarbij de band tussen jongeren en hun ouders de basis vormt.  

Safe Space staat open voor dialoog

De organisatie wil de jongeren en hun ouders aanzetten om in dialogen te treden over thema’s die vaak als taboe worden beschouwd binnen verschillende gemeenschappen.  


Wij willen een veilig klimaat creëren waarbij ons publiek bij Safe Space terecht kan voor een luisterend oor.